Καλωσήλθατε στον Βιομηχανικό Όμιλο Επεξεργασίας και Εμπορίας Χάλυβα

Welcome to Industrial Steel Processing & Trading Group

Η Προφισώλ Α.Ε. είναι κέντρο επεξεργασίας χάλυβα στο Νομό Βοιωτίας, στη βιομηχανική περιοχή του Δήμου Οινοφύτων, στο 55ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 32-011, στην Ελλάδα. H εταιρία υδρύθηκε το 1967 με ειδίκευση στην παραγωγή χαλύβδινων προφίλ και σωλλήνων, με παραγωγική δυνατότητα 50,000 τόνων ετησίως. Παράλληλα, η Προφισώλ επεξεργάζεται και εμπορεύεται μια ευρεία γκάμα από χαλύβδινα προιόντα και εκτός των παραγωγικών δυνατοτήτων της.

Kόιλ-Τσέρκια-Λαμαρίνες: Μαύρα, Ψυχρά, Γαλβανιζέ, Κριθαρωτά, Μπακλαβωτά, Προβαμμένα.,
Μορφοσίδηρος Εμπορίου:
Λάμμες, Στρόγγυλα, Τετράγωνα, Γωνιές, Ταφ,
Δοκοί: UPN, IPN, IPE, HEA, HEB,
Κοίλο-δοκοί:
Από 30x30x2 εώς 80x80x4 χιλ,
Σωλήνες:
Eυθείας και Ελικoειδούς Ραφής εως Φ 60 χιλ.,
Στρατζαριστά:
Από 14x14x1 εώς 150x40x1,5 χιλ.


Profisol S.A. is a steel-processing center located at the prefecture of Viotia, in the industrial region of the municipality of Inofita, on the 55th kilometer of the Athens-Lamia Highway, 32-011, in Greece. Profisol commenced production in 1967 and specializes in the production of Steel Profiles, pipes, and tubes with an annual production capability of 50,000 mt. Simultaneously, Profisol is also engaged in the processing and trading of other steel products.

Coils-Strips-Sheets-Plates: HRC, CRC, HDG, Chequered, Tear Drop, Pre-painted,
Merchant Bars:
Flats, Squares, Rounds, Angles, Tees,
Beams: UPN, IPN, IPE, HEA, HEB,
Hollow Sections: From 30x30x2 up to80x80x4 mm, 
teel Tubes/Pipes:
Spirally and Longitudinally welded up to Φ-60mm in diameter,
Profiles:
From 14x14x1 up to 150x40x1.5mm

Η Σωληνουργεία Θηβών Α.Ε. είναι κέντρο επεξεργασίας χάλυβα στο Νομό Βοιωτίας, στη βιομηχανική περιοχή του Δήμου Θηβών, στο 72ο χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Θηβών, 32-200, στην Ελλάδα. Η Σωληνουργεία Θηβών Α.Ε. άρχισε να λειτουργεί τον Νοέμβριο του 1991.

Παράγει χαλυβδοσωλήνες ευθείας και ελικοειδούς ραφής, που ενδείκνυνται και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες και συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις έργων εγγειοβελτιωτικών, ύδρευσης, άρδευσης, καθώς και σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού όλων των διατομών και παχών, βάσει διεθνών προδιαγραφών. Επίσης η εταιρία παράγει τετράγωνους και παραλληλόγραμους κοίλους δοκούς από χάλυβα καθώς και σωλήνες γαλβανιζέ για κατασκευές. Επίσης υπάρχει δυνατότητα παραγωγής και κοπής λαμαρινών μάυρων, D.C.P. και γαλβανιζέ, διαφόρων παχών και διαστάσεων.

Σωλήνες: Eυθείας και Ελικoειδούς Ραφής από Φ76-Φ2000 χιλ.,
Προφίλ:
Από 40x40x3 εώς 300x300x7 χιλ


THEBES PIPEWORKS S.A. is a steel-processing center located at the prefecture of Viotia, in the industrial region of the municipality of Thebes, on the 72nd kilometer of the old Athens-Thebes Highway in Greece, 32-100. Thebes Pipeworks S.A. commenced production in 1991.

Our production program contains full range of longitudinally and spirally welded steel pipes of all cross sections and thicknesses, bare or protected/insulated, in accordance to international standards. Steel pipes, suitable for the modern society and constantly increasing demands for a better quality in watersupply, irrigation and sewage treatment works. We also produce square and rectangular hollow steel sections used in metallic construction. Finally, Thebes Pipeworks also produces cut to length steel sheets up to 14mm in thickness.

Tubes/Pipes: Spirally and Longitudinally welded from Φ76mm up to Φ2000 mm in diameter.,
Profiles: From 40x40x3 up to300x300x7mm.